Nieuwe prijslijst aanwezig per 1 mei 2024

Verfijnen
Karakteristiek
Nominale stroom
Aantal polen
Kortsluitvastheid
Aantal modules
Uitvoering
Fabrikaat

Installatieautomaat (MCB)

Installatieautomaten onderbreken het elektrische circuit als er in een groep of installatie een fout ontstaat (kortsluiting en/of overbelasting). Bij een plotselinge hoge stroomstoot (kortsluiting) geschiedt het uitschakelen nagenoeg zonder tijdsverloop door een elektromagneet. Bij overbelasting vindt uitschakeling plaats door middel van een bimetaal.