Let op: Nieuwe bruto-prijzen ingaande per 1 januari 2023

Safety-locks (Lockout-tagout / LoTo)

Lockout-tagout (of LOTO) is een veiligheidsprocedure waarbij energietoevoer van industriële machines of apparatuur wordt afgesneden tijdens werkzaamheden. Het gebruik van LoTo is een onderdeel van een procedure en is bedoeld om mensen te beschermen tegen onverwacht vrijkomen van energie en de gevaren van machines in werking. Krachtbronnen worden dikwijls geïsoleerd en vergrendeld door sloten waarbij dit voorzien wordt van een label met de naam van degene die het slot geplaatst heeft. De werkgever is volgens de EG-richtlijn en de OSHA richtlijn verplicht richtlijnen uit te werken voor het aanbrengen van geschikte vergrendelingsystemen op energie houdende apparaten en uitschakelen van apparatuur tijdens de werkzaamheden. Dit alles om lichamelijk letsel bij werknemers te voorkomen.

5 artikel(en)

5 artikel(en)